Metalurgia Ikerketa Zentroa

Material Solidoen Konformatze Teknologiak

Laguntza teknologikoa forja, estanpazio eta laminatze industriei

Material Metaliko Solidoen Konformatze ikerketa taldeak alor honetako enpresek aurre egin beharreko erronka nagusiei erantzuten die: forja, estanpazioa (berozko zein hotzezko) eta laminatzea. Lantalde honek berozko deformazio prozesuetan eta muturreko kondizioetan ematen diren operazioetan, konformatze prozesuetarako lanabesen optimizazioan eta estanpazio teknologietan egiten du lan.

Konformatze enpresekin B+G proiektuak honako elkarlan alorretan gauzatzen dira:

 • Forjatutako eta balio gehitu handiko mekanizatutako produktuetarako materialen diseinua
 • Fabrikazio aditiboa: ad-hoc birkarga soluzioak aplikazio berezietarako
 • Zerbitzuan aleazio erregogorren jokaeraren hobekuntza labeetan, konbustio ganbaretan, motoreetan eta turbinetan erabiltzeko
 • Prozesu garapena eta produkzioaren optimizazioa
 • Prozesatu ibilbide termiko optimoen diseinua
 • Forja prozesuen garapena konformatze zaileko materialengan
 • Estanpazio prozesu berriak: aluminioen eta limite elastiko altuko altzairuen erdi-berozko estanpazioa
 • Mehetze arazoak dituzten enbutizio sakonen konponbidea
 • Mozte eta deformazio lanabesen birdiseinu optimizatua
 • Ibilgailuen pisua murrizteko osagarrien birdiseinua
 • Solidotze, hozte eta mekanizazio prozesuen ondoriozko tentsioen eta deformazioen kalkulu estrukturala
 • Osagarrien eta azpi-konjuntu soldatuen zerbitzu bizitza hobetzea nekearen aurrean
 • Nekearen, higiduraren eta hausturen aurren estanpazioko eta forjako lanabesen erresistentzia hobetzea
 • Limite elastiko altuko altzairuen konformatzea
 • 4.0 teknologien eta kontrolerako sistema prediktiboen garapena eta ezarpena
 • Forja, estanpazio eta laminatze planta produktiboen diseinua