Metalurgia Ikerketa Zentroa

  • 4 de octubre de 2018

IK4 Aliantzak energia berriztagarriekin lotutako biltegiratze elektrikoari buruzko Jardunaldi Teknikoa antolatu du

Ekitaldia urriaren 24an egingo da Gipuzkoako Teknologia eta Zientzia Parkean (Hernani) eta biltegiratze elektrikoen eta energia berriztatzaileen alorrean, ikuspuntu teknikotik, interesa duten enpresa, unibertsitate, ikerketa zentro eta bestelakoei zuzenduta dago.

Haize zein eguzki bidezko energia berriztagarrien bidezko energia elektrikoa errealitate industrial, sozial eta ekonomiko egonkortua da eta gero eta pisu gehiago dauka energia kontsumo orokorrean. Hala ere, gabezia esanguratsu bat dauka: jarraikortasun eza.

Logikoa den bezala, arazoaren jatorrian naturaren funtzionamendu ezegonkorra dago, eta ez dago modurik alor hori lantzeko. Gainera, momentu oro behar dugun energia erabiltzeko aukera izateak (bestelako energia iturriak baititugu eskura) jarraikortasu-ez horrek suposatzen dituen mugen garratntzia txikitzen du. Hala ere, energia berriztagarrien indar gehiago izango duten eszenario berrietara igarotzeko berrezkoa da energia honen biltegiratzean estrategiak garatzea.

Behar honi aurre egiteko, garapen teknologikoez gain, beharrezkoa da baita energia sorrerari eragiten dion marko ekonomiko, legal eta politikoa eraldatzea; izan ere, egun ez du eszenario hau kontuan hartzen.

Energia berriztagarrien biltegiratze elektrikorako teknologien garapena eta ezarpena bultztzeko jardunaldi teknikoa 

Testuinguru honetan, IK4 Research Alliancek "Berriztagarriei lotutako biltegiratzeko elektrikoa: gainditu beharreko ikasgaia" (“Almacenamiento Eléctrico Asociado a Renovables: Una asignatura pendiente”) izeneko jardunaldi teknikoa antolatu du biltegiratze elektrikoaren eta energia berriztagarrien alorrean azken errealietateak, joerak eta etorkizuneko erronkak aurkezteko gai honen inguruko interesa duten enpresa, unibertsitate, ikerketa zentro eta bestelakoei zuzenduta, beti ere, gaia ikuspuntu teknikotik landuta.

Lansaioa urriaren 24an egingo da Gipuzkoako Teknologia eta Zientzia Parkean eta programa interesgarria izango du energia berriztagarriekin lotutako biltegiratze elektrikoa hainbat ikuspuntutatik lantzeko aukera eskainiko duena.  

EVE Energiaren Euskal Erakundearen sarrera aurkezpenaren ondoren, Energia Clusterrak euskal industriak biltegiratze elektrikoaren alorrean dauzkan gaitasunak eta iniziatibak aurkeztuko ditu.

Ondoren, Haize Enegiaren Enpresa Elkartearen (AEE Asociación Empresarial Eólica) eta Espainikoa Batasun Fotoboltaikoaren (UNEF Unión Española Fotovoltaica) parte hartzeak izango dira beren sektoreetako esperientziak eta egungo eta etorkizuneko lan-lerroak zein beraien ikuspuntu orokorra ezagutzea emateko energia berriztagarrien geldiezinezko hazkundeak aurkezten dituen inplikazioak, aukerak eta erronkak lantzeko.

Almacenamiento energético energías renovables